MYSEN PISTOLAGS SIKKERHETSKURS

 

RETNINGSLINJER

 

Kurset blir delt i to deler, en del med teori, og en del med praktisk skytetrening. Den teoretiske delen vil gå på sikker behandling av våpen, teoretisk skyteopplæring, litt enkel gjennomgang av Norges skytterforbund`s lover, gjennomgang av de forskjellige skyteøvelsene innen NSF, rutiner på standplass, samt litt forklaring om de forskjellige våpentypene. Når det gjelder den praktiske delen, blir det i hovedsak å prøve i praksis det vi har prata om i teorien. Kurset vil gå over to kvelder

 1. kveld: teori, ca 3-4 timer
 2. kveld. Skyting og gjennomgang av rutiner på innebanen (luftpistol)
 3. kveld: skyting i praksis og gjennomgang av rutiner på utebanen. Avsluttes med teorieksamen.

Etter gjennomført kurs kreves det at du møter på minimum 10 av lagets treningskvelder i løpet av 6 måneder, før du godskrives nok praksis til at laget gir en anbefaling til å legge ved våpensøknaden når du ønsker å kjøpe egne våpen.

Kursleder/skyteleder kan når som helst under kurset og under gjennomføring av obligatoriske treninger bortvise kursdeltakere fra kurset om de setter sin egen eller andres sikkerhet i fare, eller er merkbart ruset.

Kursleder kommer til å være en erfaren skytter og godkjent dommer/skyteleder.

Kursavgiften på kr 800,- dekker kursmateriell og ammunisjon til bruk på praksiskvelden. Medlemskontingenten er for tiden kr 800,-

Kursdeltakere må ikke møte påvirket av noen form for rusmidler eller medikamenter som kan virke sløvende, eller nedsette dømmekraften.

Mysen Pistollag står ikke ansvarlig for eventuelle skader utover det som dekkes av ansvarsforsikringen vi har gjennom Norges Skytterforbund. Enhver er ansvarlig for egne handlinger.

 

Jeg har lest og forstått retningslinjene for

sikkerhetskurset, og godtar disse.

 

-----------   ----------------------------------------------------------

  Dato              Underskrift

  

 

Navn:_________________________________      Fødselsår:______________

 

Adresse:_______________________________

 

Telefon:________________________________     Mail:___________________

 

 

Kurset er laget for Mysen Pistollag, av Øyvind Johansen 19 Mai 2007 (med endringer 14/3/11)

 

 

SIKKERHETSKURS MYSEN PISTOLLAG

 

TEORIDEL CA 3 TIMER

 1. Litt informasjon om laget, treninger, medlemmer, aktiviteter, web, skikk og bruk…
 2. Liten gjennomgang av lagets materiell (våpen-baneanlegg-elektronikkk)
 3. Sikkerhet ved håndtering av håndvåpen.
 4. Gjennomgang av de forskjellige skytegrener i Norges Skytterforbund.
 5. Oppførsel på skytebanen.
 6. Enkel gjennomgang av NSFs regler for pistolskyting.
 7. Teori om sikteteknikk, avtrekksteknikk, pusteteknikk, og skytestillinger.
 8. Vi ser litt på de forskjellige våpentyper, hvilke våpen som passer til de forskjellige typer skyting, og hvordan de forskjellige våpen funksjonerer.
 9. Avslutning

 

LUFTBANEN 2-3 TIMER

¤   Gjennomgå oppstart og avslutting av elektriske skiver

¤   Se på luft/Co2 pistoler, virkemåte og fylling av trykkbeholder

¤   Litt skyteundervisning

                    

UTEBANEN  2- 3 TIMER
+ TEORIEKSAMEN OG EVALUERING CA 1 TIME

 1. Vi starter med å prøve litt presisjonskyting for å bli kjent med våpenet, og lære litt grunnleggende skyteteknikk.
 2. Etter hvert prøver vi å skyte litt programmer for å få et lite innblikk i prosedyrene
 3. Til slutt prøver vi å skyte litt på noen feltfigurer, og går igjennom hvordan vi teller poeng ved feltskyting
 4. Etter avsluttet skyting blir det en enkel eksamen, utdeling av kursbevis, og en rask evaluering av kurset

 

LITT OM MYSEN PISTOLLAG

Mysen Pistollag har ca 150 medlemmer hvorav ca 20 er ungdomskyttere. Vi er nest største lag i Østfold Skytterkrets. MPL er det mest aktive laget i kretsen, og vi er et av de beste lagene i landet når det gjelder ungdomsskyting. 

På klubbens treninger pleier vi å være mellom 10 og 20 skyttere. Ca 8-10 av disse deltar også på åpne stevner. I sommerhalvåret skyter vi utendørs både baneprogram og feltskyting med våpen i alle kalibere, mens vi på vinterhalvåret skyter mest innendørs med luftpistol. Utebanen vår ligger på Korterudmyra og eies i sin helhet av laget, mens innebanen er på Momarken i et lokale vi leier.

 

SIKKERHET

 1. Et våpen skal alltid behandles som om det er ladet
 2. Aldri sikte eller peke på noen med et våpen
 3. Husk at en pistol er lett å vri 90 grader, og da peker du fort rett mot skytteren ved siden av deg.
 4. Legg aldri fra deg et ladet våpen uansett hva som skjer, selv om det bare er for noen sekunder. Er våpenet ladet, eller det er skudd i magasinet, skal du alltid holde våpenet i hånden, og det skal alltid peke i sikker retning, dvs skyteretningen.
 5. Om du må forlate skytebordet /standplassen skal du alltid tømme våpenet og legge det  ned med åpent sluttstykke og magasinet tomt ved siden av. Revolver legges med tønne utsvingt og tom for patroner
 6. Ved funksjoneringsfeil under hurtigserie skal vi holde våpenet i sikker retning mot skivene (45grader)og løfte den ledige armen for å påkalle skytelederfor hjelp. På presisjonsdelen retter vi feilen selv. Aldri under noen omstendighet legge fra oss våpenet før feilen er rettet, og våpenet er tømt for ammunisjon.
 7. Våpenet må aldri fjernes fra skytebordet, eller flyttes til annet skytebord før det er visitert tomt av standplassleder.
 8. Om skyteleder kommanderer ”stans skytingen”, ”stopp”, eller ”stans” midt i en serie skal du senke våpenet  til 45 grader umiddelbart, og avvente nærmere beskjed.
 9. Når vi bærer et våpen med oss, skal alltid sluttstykket være åpent og magasinet være fjernet. På revolver skal tønnen være utsvingt og tom. Fra 1.jan 09 skal propp brukes.
 10. Vi må alltid huske på at ethvert våpen, uansett kaliber er i stand til å skade alvorlig eller drepe både mennesker og dyr.
 11. Skyteleders kommando er suveren. Det er selvsagt lov å være uenig med skyteleder, men ikke før våpenet er tømt for ammunisjon og lagt ned

 

OPPFØRSEL PÅ STANDPLASS

 1. Hørselvern eller ørepropper er påbudt for alle på eller i nærheten av standplass
 2. Det anbefales å bruke beskyttelsesbriller
 3. Følg med på det standplassleder sier. Etter at ”lading” er sagt, går det ett minutt før serien starter. Skytter som gjentatte ganger hefter laget (med overlegg) kan diskes.
 4. Vi skal ikke snakke til andre skyttere som ikke er ferdige med sin serie. Har vi spørsmål som ikke kan vente, tilkaller vi skyteleder ved å løfte den ledige armen.
 5. Mobiltelefom skrus av, eller på lydløs.
 6. Røyking forbudt på standplass.
 7. Hørselvern med radio eller annen type lyd/musikk er forbudt
 8. Aldri under noen omstendighet må vi bevege oss fra standplass og mot skivene  før standplassleder roper ”ANVIS”
 9. Skal vi snakke sammen før alle er ferdige med å skyte, snakker vi lavt.

 

KLARGJØRING TIL SERIE

 1. Vi må aldri legge patroner i våpen, magasin, eller tønne før kommando ”lading” er gitt av skyteleder. Patroner i magasin/tønne er å betrakte som ladet våpen.
 2. Våpenet skal under hele ladeprosessen peke i sikker retning mot skivene

  

ETTER AVSLUTTET SERIE

 1. Når vi har skutt ferdig serien, tømmer vi våpenet, tar ut magasinet tømmer det, og legger våpenet med åpent sluttstykke og magasinet ved siden av, Revolver legges med utsvingt tønne.

 

ENKEL GJENNOMGANG AV DE FORSKJELLIGE SKYTEØVELSENE TIL NORGES SKYTTERFORBUND

 1. Fripistol. 60 skudd på 50 meters hold. Skytetid 2 timer. Kaliber .22lr.
 2. Silhuettpistol. 12 serier a 5 skudd på 25 meter. 4 serier a 8 sekunder, 4 serier a 6 sekunder, og 4 serier a 4 sekunder. Det skytes mot 5 forskjellige skiver pr. serie, ett skudd mot hver skive. Det skytes mot stor skive (duellskive) Kaliber .22lr.
 3. Grovpistol. (VM-program) Skytes i to deler: 30+30 skudd. Første del (presisjonsdelen) skytes mot liten skive. Det skytes 6 serier a 5 skudd. 5 minutter skytetid pr. serie. Andre delen (duelldelen) skytes mot stor skive. 6 serier a 5 skudd. Det skytes mot skiver som svinger vekk i 7 sekunder og fram i 3 sekunder. For hver gang skivene svinger framskal vi løfte fra 45 grader, og skyte ett skudd. Kaliber fra .32 til .38
 4. Finpistol. Samme som grovpistol, men for våpen i kaliber .22lr.
 5. Standardpistol. 12 serier a 5 skudd mot liten skive. ¤ serier a 150 sekunder, 4 serier a 20 sekunder, og 4 serier a 10 sekunder. Kun kaliber .22lr.
 6. Luftpistol. 60 eller 40 skudd på10 meters hold. Skytetid 60 skudd 1 time og 45 minutter. Skytetid 40 skudd 1 time og 15 minutter. Kaliber 4,5mm (.177)

 

NASJONALE ØVELSER

 1. Hurtigpistol grov. 60 skudd mot stor skive. 4 serier a 10 sekunder. 4 serier a 8 sekunder, og 4 serier a 6 sekunder. Kaliber fra .32 til .38
 2. Hurtigpistol fin. Lik grov, men kun for våpen i kaliber .22lr.
 3. Hurtig revolver. Lik grov. men skytes med feltrevolver. Skytes med 2 hender
 4. Hurtig militær. Lik hurtig revolver, men skytes med militærpistol.
 5. Feltpistol. Deles inn i 8 våpengrupper: Finpistol, grovpistol, militærpistol, revolver, spesialpistol, spesialrevolver, magnum 1, og magnum 2. Det skytes mot figurer av forskjellig fasong og farge på forskjellige hold. Skytetiden varierer fra 6 til 20 sekunder. Skyteavstandene kan variere fra 5 til 70 meter. Det er normalt 10 standplasser, og man skyter 6 skudd (5 skudd i spesialfelt) på hver standplass. Man får ett poeng for hvert treff, og ett poeng for hver figur som er truffet. I feltskyting gis det ikke anledning til omskyting ved funksjoneringsfeil. Det skytes i mange forskjellige stillinger. Skytteren må prøve å rette funksjoneringsfeil under serien. Hele tiden med våpenet rettet mot figurene.

 

BEKLEDNING

 1. Baneskyting. Det er ikke tillatt med klær eller andre ting som støtter opp skytteren eller armen som holder våpenet. Sko må være lave, og ikke dekke ankelen.
 2. Feltskyting. Likt som for baneskyting, men det er ikke regler for  skotøy.

 

NORGES SKYTTERFORBUNDS LOVER

 1. Pistolregler. Her går vi gjennom reglementet og viser litt hvordan vi finner fram i det.

 

VÅPENTYPER OG KALIBER

 1. Finpistol. Kaliber .22lr. Både matchpistol, pistol, og revolver kan brukes.
 2. Grovpistol.Kaliber .30 - .38 Både matchpistol, pistol, og revolver kan brukes
 3. Revolver. Kaliber .38 til .45 Kun revolver er tillatt
 4. Militærpistol. Kaliber 9mm til .45 Kun pistol (militær type)  Min faktor 120.
 5. Spesialpistol. Kaliber .22lr. til .45 (liten pistol, max 800 gram)
 6. Spesialrevolver. Kaliber .22lr. til .45 (liten revolver, max 1000gr)
 7. Magnum 1. Kaliber .357 til .40 Faktorkrav 190. Pistol og revolver kan brukes.
 8. Magnum 2. Kaliber .41 til .50 Faktorkrav 275. Pistol og revolver kan brukes.
 9. Luftpistol. Kaliber 4,5mm. Pistoler med Co2, komprimert luft, og oppspenner brukes
 10. Fripistol. Kaliber .22lr. alle pistoler kan brukes. Lades enkeltskudd.