Korterudmyra pistolskytebane

Mysen Pistollag har bane på korterudmyra. Mysen Pistollag kjøpte grunn og banen ble bygd med klubbens egne midler i 1995.
Banen har 30 standplasser med overbygg og klubbhus.

Flyfoto av Korterudmyra pistolskytebane

Flyfoto av banen vår Inne på standplass

Kaffe og kjeks

Kaffe og kjeks etter trening..

 

Skyting i vinterhalvåret 
Det er satt opp lys og terrassevarmere på standplass og lys mot skivene. Dette åpner for nye muligheter for klubbens medlemmer. Vi har nå mulighet til å utvide sesongen for skyting på utendørsbanen vår betraktelig siden vi ikke lenger er avhengig av dagslys.

De som ønsker å bruke anlegget før instruksene er klare bes henvende seg til Øyvind på tlf: 905 89 375


Elektroniske skiver
Banen er i tillegg utstyrt med 10 elektroniske skiver fra Megalink (standplass 1-10).