Lyst til og begynne med Pistolskyting?

Pistolskyting er den største av alle fagretningene i Norges Skytterforbund. Pistolskyting er en helårsidrett som utøves både inne og ute, sommer og vinter, men aktiviteten er størst i sommerhalvåret.

Norge har flere dyktige pistolskyttere som har vunnet internasjonale mesterskap.

Dersom du vil begynne i en pistolklubb, må du gjennomgå et begynnerkurs (Sikkerhetskurs) før du kan bli medlem. De fleste klubber arrangerer disse kursene flere ganger i året, og nesten alle klubber disponerer endel utlånsvåpen til bruk på kursene og under opplæringsperioden etterpå. Det er først når man har vært medlem i seks måneder at man kan søke politiet om ervervstillatelse.
 
For å søke medlemskap i Mysen Pistollag må du registrere deg på http://minidrett.nif.no. Etter registrering må man gå inn på Medlemskap i menyen og søke opp Mysen Pistollag og søke om medlemskap. Søknad vil da bli behandlet elektronisk og informasjon om betaling av kontingent vil bli sendt ut på mail.
 
 
Følgende øvelser skytes med pistol:

Grovpistol 25 m
Standardpistol 25 m
Silhuettpistol 25 m
Fripistol 50 m
Luftpistol 10 m
Finpistol 25 m
Feltpistol Varierende
Hurtigpistol, fin 25 m
Hurtigpistol, grov 25 m
Spesialfelt Varierende


De seks første øvelsene er internasjonale øvelser. Hurtigpistol, feltpistol og spesialfelt er nasjonale øvelser som også utøves i andre nordiske land.